Публикувано на

Как да се защитим от фините прахови частици с помощта на пречиствател за въздух

Какво представляват финните прахови частици

Замърсители като фините прахови частици са често разпространени във въздуха, който дишаме. Фините прахови частици представляват твърди частици или микро аерозоли намиращи се във въздуха. Измерват се главно два стандарта на замърсителите наречени PM2.5 и ПМ10. Прахови частици PM10 са частици с размери по-големи от 2.5 микрометра и по-малки от 10 микрометра. Прахови частици PM2.5  са с размери от 0,1 микрометра до 2,5 мокрометра. Праховите частици с размер близки до 10 микрометра като прах, дим, сажди, трудно могат да се да се видят с просто око или лупа и се виждат само с микроскоп.

Неорганични частици с химичен произход, които се срещат във въздуха, който дишаме, са например серен диоксид, амониев нитрат, амониев сулфат и други. Също така във въздуха се срещат и замърсители с органичен произход като мухъл, спори и др. Праховите частици се отделят във въздуха от многобройни източници, които са както външни от заобикалящата ни среда, така и вътрешни в затворените помещения. Външните източници са производствените инсталации, отоплителните инсталации на твърдо и течно гориво, автотранспорта, строителната дейност и други. Вътрешните източници на прахови частици са дрехи, обзавеждане, чистене с неразградими препарати, пране с неразградими препарати дори горвене на храна. Хората и животните също произвеждат прахови частици и аерозоли.

Алергични състояния и болести причинени от праховите замърсители

Частиците с размер 10 микрометра не носят трайни вреди за човешкото здраве. Тези замърсители обаче причиняват сериозен дискомфорт по механичен и химичен път особено за хората страдащи от алергии. Дразненията, които причиняват в очите, гърлото, носа и в чести случаи по кожата, са сериозно изпитание за хората с хронични алергични състояния. Фините прахови частици навлизат през дихателната система в дробовете, а от там и в кръвта. Тези частици достигат до повече органи, когато са налични в кръвта, с което се допринасят до повече видове алергични състояния. Много от замърсителите при взаимодействие с влагата образуват киселини и токсични съединения. Тези съединения дразнят кожата, лигавиците и органите на човешкото тяло по химичен път. Сериозни проблеми създава натрупването в отделните органи. Замърсителите в всичките им форми отслабват имунната система на човека.

Предпазване от прахови частици в офиса

Отлично средство за предпазване от праговите частици са въздухопречиствателите с филтрация на частици по-големи 0,3 (TrueHepa) от микрометра. При наличие на въздухопречиствател, който да пречиства въздуха многократно в офиса, човек може да си осигури защита през светлата част на деня. Офисите се проветряват с вентилационни системи, често са снабдени с груби филтри за външния въздух, които пречистват грубите прахови частици. Тези инсталации са предвидени за доставка на свеж въздух, но не са предвидени за справяне с фините прахови частици. Допълнително замърсители се образуват и във вентилационните системи в климатичните системи – при взаимодействие с влагата, частиците образуват среда за развитие на бактерии, спори и мухъл.

мръсен филтър на въздухопречиствател

Въздухопречиствателите улавят тези вредители и посредством антибактериалните филтри, а йонизаторите от своя страна ги обезвреждат. Документацията, която се използва в офисите генерира прахови и химически неорганични частици. Офис техниката произвежда токсични фини прахови частици като тонер и оксиди на метали. Многото служители намиращи се в офисите също води до повишаване нивата на органичните прахови частици. Заедно с частиците могат да се разпространяват вируси, бактерии и други органични замърсители. Всичко това в съвкупност създава офисна среда, която предразполага към алергични и болестни състояния, които могат да намалят работоспособността и качеството на живот на служителите.

Тук идва ролята на въздухопречиствателите, които могат да пречистят въздуха в затворените офисни пространства от праховите частици, вирусите, органичните и неорганичните замърсители и да намалят алергичните състояния и да повишат работоспособността. В допълнение въздухопречиствателите са полезни и за по-добрата работа на офис техниката.

Предпазване от прахови частици в дома

При наличие на въздухопречиствател в дома ефекта на пречистване е по-голям в сравнение с този в офисите, поради по-малките обеми въздух и по-малкото хора, които обитават. В домовете работните процеси свързани с отделяне на частици са по-малко. Въздухопречиствателите пречистват въздуха в домовете, където рядко е налична вентилационна система за доставка на пресен въздух и дават възможност на човек да прекара още време от денонощието в среда без замърсители във въздуха. В домовете климатичните системи също доставят органични и неорганични замърсители.

Въздухопречиствателите помагат за по-малко задържане на прах в климатичните системи и пречистват микроорганизмите, които се образуват в тях след постъпване във въздуха в помещенията. Често в домовете се използват мебели, които не са от масивно дърво или метал. Тези мебели, замърсяват домашния въздух с формалдехид. Това съединение е трайно, често натрупва в човешкия организъм и причинява дерматит и алергии. Трайните неразградими аромати и вещества от перилните и почистващи препарати действат по същия начин. Известен е техният принос към увеличаване на алергиите с алергенните в тях.

Въздухопречиствателите са предназначени да пречистват всички вредни химични съединения във въздуха в помещенията, за да не попадат в човешкия организъм и да причиняват вреди.  Много е важно въздухопречиствателите на въздух да имат нощен режим и да отделят шум не повече от 23dB. Така хората и много важно хората със склонност към нощни събуждания могат да ползват въздухопречиствателите докато спят и да бъдат защитени от замърсители и микроорганизми. Много потребители на въздухопречистватели споделят, че спят много по-добре, когато работи въздухопречиствател нощем.

Ползи на въздухопречиствателите от праховите частици по време на спорт

Докато спортува човек поема повече въздух от обикновено особено при интензивна кардио тренировка. Много хора предпочитат да спортуват на закрито посредством фитнес уреди във фитнеса или в дома си. Въздухопречиствателят по време на спорт на закрито пречиства органичните, неорганичните химически замърсители, праховите частици, вирусите и микроорганизмите. Йонизираният въздух повишава усвояването на кислорода от организма и повишава обмяната на вещества и енергията, която се образува от изгаряне на мазнините. Дишането на пречистен и йонизиран въздух има полезен ефект върху общото състояние на човека и обмяната на веществата. След интензивна тренировка в такава среда, обикновено хората се чувстват много по-тонизирани и удовлетворени.

Въздухопречиствателите на водещия шведски производител Blueair от серията Блу са перфектно средство за предпазване на човешкото здраве от вредното въздействие на неорганичните химични и органични замърсители, алергени, прах, вируси и бактерии. Бюджетната серия Блу на Blueаir пречиства ултра фини прахови частици по – големи от 0.1 микро метра на отлична цена. Петкратният въздухообмен и пречистването на бюджетната серия e проверено от AHAM (Американска организация за проверка на електроуреди). Тези въздухопречистватели имат 360 градусова филтрация. При тях е наблегнато на това по-голямата част от въздухопречиствателя да бъде предназначена за пречистване на замърсители от въздуха. По този начин тези качествени машини по европейски дизайн и на ниска цена достигат голям коефициент на доставка на чист въздух(CADR) на скъпите машини. Модели Blu411 и Blue3210 работят с шум съответно 17dB и 18dB, който не може да бъде регистриран от повечето хора. Тези модели са снабдени с функция за изключване на светлините до 10 минути за да гарантират необезпокоен сън. Подходящи са и за офиси, защото са много тихи и с много големи филтри, които са предпазени от запушване. Повече информация може да научите от тук