Публикувано на

Психотерапия на помощ при мигрена

Мигрената е по-скоро неврологично заболяване и на пръв поглед може би изглежда, че няма нужда от психологическа гледна точка към него. Всъщност подобна перспектива е необходима, защото някои изследвания показват взаимовръзка между наличието на мигрена, между силата и спецификата на симптомите й и определени личностни характеристики. По-долу ще бъде описана тази корелация, благодарение на която могат да се вземат допълнителни мерки  от емоционален характер за справяне с мигрената.

Нека припомним какво представлява тя. Свързваме я най-вече със силно главоболие, но нейни симптоми са и дразнене от светлина и шум, временна или частична загуба на зрението, гадене и дори повръщане. Мигренозното главоболие не е като обикновеното поносимо главоболие. То е много по-интензивно, усеща се като пулсиране или разцепване. След мигренозен пристъп често настъпва изтощение и отпадналост, понижава се концентрацията на вниманието.

Причините за мигрената не са ясни, но освен медицинските и наследствените такива, има и някои психологически предиспозиции, които са свързани с нея. Ето кои са те:

Локус на контрол

Предполага се, че има връзка между локуса на контрол и тежестта на пристъпите на мигрена, както и на честотата им. Локусът на контрол се отнася до това на какво приписваме причините за случващото се в живота ни-дали на нас самите (вътрешен локус на контрол) или на фактори извън нас (външен локус на контрол). По отношение на мигрената локусът на контрол определя това доколко вярваме, че можем да повлияем на мигрената, доколко мислим, че силата на симптомите зависи от нас и доколко считаме, че мигренозните пристъпи са в резултат от случайност, неопределени събития и съответно нямаме контрол над тях.

Възможно е хората, които получава по-рядко мигренозни епизоди да успеят да обвържат появата на симптоми с определени събития и с това да засилят усещането, че могат да влияят на мигрената.  Хората, които хронично имат мигрена, по-трудно успяват да установят връзка между дадени външни фактори и симптомите, което ги води до усещането, че нищо не зависи от тях.

Предполага се, че усещането за липса на контрол над мигрената, води до по-чести и по-тежки мигренозни епизоди, дори до развиването на хронична мигрена. Хората с външен локус на контрол имат по-неефективна стратегия за управление на мигрената, а тези с вътрешен локус на контрол се характеризират с по-оптимална такава.

Депресивност и тревожност

Изследванията показват, че хората с депресивни или тревожни симптоми са предразположени към силно главоболие. Същевременно страдащите  от мигрена, при наличие на лека тревожност или депресивност, преживяват главоболието като много по-интензивно. Може степента на мигрената да стане толкова силна, че да възпрепятства нормалния живот на човек и участието му в него.

Изследванията показват също, че за да се намалят или преодолеят симптомите на мигрена при хора, страдащи от депресия или тревожна симптоматика, не е нужно да се чака да се повлияят емоционалните проблеми. Лечението и профилактиката на главоболието е възможно и докато се работи с депресията и тревогата. Редуцирането на симптомите на мигрената благоприятства и депресивните и тревожни симптоми.

Катастрофично мислене

Катастрофичното мислене представлява негативна представа за това, което ще се случи. Обикновено включва възможно най-лошия сценарий, дори той да е ирационален. Катастрофичното мислене пречи на това да се предприемат адекватни мерки в дадена ситуация, тъй като се действа не на базата на реалността, а на предположения,  но при катастрофичното мислене тези предположения се приемат за реалност и не се оспорват, колкото и да са нелепи.

Изследванията показват, че има пряка връзка между катастрофичното мислене и силата на мигренозните пристъпи. Колкото по-активно се мисли катастрофично, толкова по-силни и по-чести са симптомите. Ето защо опитът за контрол над този тип мислене дава положителни резултати върху мигрената.

Както се оказва мигрената може да бъде повлияна добре не само чрез медикаменти, а и чрез работа върху личността, начина на мислене и нагласите.

Ако страдате от мигрена, не се колебайте да потърсите както медицинска, така и  психологическа помощ.

Аз съм Марина Стойчовска, психотерапевт с над десет годишна практика в консултирането. Всеки, свързал се с мен през Forumzdrave.bg, може да се възползва от една безплатна опознавателна среща, в която ще поговорим за нещата, които го тревожат.


Автор: Марина Стойчовска

За контакти: 0886 735 585

Фейсбук: https://www.facebook.com/psychologycenteramarna/

Уебсайт: https://www.amarna-bg.com/

Автор: Марина Стойчовска, психотерапевт

blank

Марина Стойчовска е завършила СУ “Св.Климент Охридски”, специалност “Клинична и консултативна психология”, като се специализира в областта на психотерапията. Създава “Кабинет за психологически консултации и психотерапия Амарна” през 2009г. с цел да помага и подкрепя хората в справянето им с различни проблеми и трудности чрез: индивидуално консултиране и психотерапия; групи за личен опит по психодрама; семинари и курсове; групи за тийнейджъри.

Follow

43 posts