Публикувано на

Огромен напредък в лечението на раковите заболявания през 2012 година

Страхотен напредък се наблюдава в областта на клиничните проучвания за противотуморни медикаменти през 2012 година. Отчетът за последната година отбелязва около  70 забележителни открития, които са доста обещаващи, но се изисква време за да навлязат в практиката. Някои от най-важните открития през последната година, които със сигурност ще повлияят прогнозата и изхода от някои ракови заболявания са:

 • Everolimus  при хормонозависим рак на гърдата Everolimus, mTOR инхибитор използван при лечението на карцином на бъбрека, е одобрен в комбинация с Exemestan  за лечение на метастазирал хормонозависим рак на гърдата. Комбинацията от двете лекарства удължава времето за прогресия на заболяването от 4.1 месеца при лечение само с Exemestan на 10.6 месеца при лечение с комбинацията от двете.
 • T-DM1 при HER2 позитивен метастазирал рак на гърдата Скоро се очаква T-DM1 да бъде одобрен за лечение от агенцията по лекарствата на Съединените щати. Той се състои от анти HER2 антитяло – trastuzumab, свързано с цитотоскичния emansine. Проведено е проучване с участието на  991 жени с HER2 положителен метастазирал рак на гърдата, които са спрели да отговарят на trastuzumab. Оказва се, че Т-DM1 подобрява преживяемостта в сравнение със стандартното лечение с capecitabine и lapatinib.
 • Предоперативна химио- и лъчетерапия при рак на хранопровода Проучване проведено сред 366 пациенти с рак на хранопровода е показало, че предоперативната химиотерапия с карбоплатин и паклитаксел в комбинация с лъчетерапия, последвана от оперативно лечение е много по-ефективна от операцията сама по себе си. Пациентите с предоперативна терапия показват два пъти по-висока преживяемост.
 • Enzalutamide за крайна фаза на рак на простатата Enzaluatamide е одобрен от американската агенция по лекарствата за третиране на метастазирал рак на простатата третиран с docetaxel.
 • Lenalidomide при мултиплена миелома  Проучване показва, че се наблюдава рецидив на заболяването след 41 месеца при прилагане на lenalidomide и след 27 месеца след плацебо. Lenalidomide увеличил преживяемостта, но се асоциира също и с повече странични ефекти в сравнение с плацебо.
 • Pertuzumab при HER-2 позитивен метастазирал рак на гърдата. Pertuzumab е анти HER-2 антитяло, което беше разрешено за употреба през юни 2012. Клиничните проучвания са показали, че добавянето на pertuzumab към комбинацията от trastuzumab и docetaxel при лечение на HER-e положителен рак на гърдата може да преoдолее резистентността, която се развива към trastuzumab, когато се употребява самостоятелно.
 • Regorafenib при метастазирал колоректален карцином Тази мултитаргетна молекула е била одобрена през септември от американската агенция по лекарствена регулация.  Regorafenib увеличил преживяемостта при пациенти с метастазирал колоректален карцином, чието заболяване е прогресирало след прилагане на всички стандартни терапии.
 • Bevacizumab при рак на яйчниците Жени с рак на яйчниците, който прогресира след химиотерапия базирана на платинови цитостатици се третират с пегилиран липозомален доксорубицин, топотекан или паклитаксел.  Изследванията показват, че с добавяне на Bevascizumab преживяемостта значително се повишава.
 • Cabozantinib при карцином на тироидната жлеза. Изследванията са проведени сред пациенти с метастазирал, неоперабилен, прогресиращ карцином и резултатите показват, че cabozatinb увеличава времето за прогресия и процента на пациентите с регресия на туморната маса.
 • Carbopatin и pemetrexed при недребноклетъчен рак на белия дроб. До момента при пациенти, които могат да се обслужват самостоятелно, но не могат да водят активен начин на живот се прилага монотерапия. Новите изследвания показват, че комбинацията между Carbopatin и pemetrexed увеличава преживяемостта на 9.1 месеца сравнено с 5.6 месеца при лечение само с pemetrexed.
 • Vismodenib при базалноклетъчен карцином Базалноклетъченият  карцином е най-често стрещаната форма на рак на кожата. Vismodenib е първото лекараство удобрено за приложение при пациенти с напреднало заболяване, които не са кандидати за операция или лъчетерапия. Резултатите показват,че по време на лечението не се наблюдава прогресия на тумора. За съжаление, повече от половината пациенти е трябвало да спрат лечението поради странични ефекти – мускулни крампи, загуба на тегло и косопад.
 • Olanzapine при гадене и повръщане след химиотерапия Olanzapine се прилага като  антипсихотично лекарство, а последните проучвания показват, че успешно повлиява  гадене и повръщане след химиотерапия. Резултатите показват, че olanzapine многократно превъзхожда стандартното лечение с Metoclopramide.
 • Duloxetine при периферна невропатия индуцирана след химиотерапия Duloxetine е антидепресант, но показва много добри резултати за повлияване на болковия синдром при химио- индуцирана невропатия.

В заключение можем да кажем, че 2 от 3 пациенти с диагноза рак, живеят поне 5 години след поставяне на диагнозата в сравнение с 1970, когато са били 1 0т 2. Преди всичко, лечението на раковите заболявания остава огромно  предизвикателство и учените призовават за субсидиране на научните изследвания в тази област.

 

Автор: маг. фарм. Бояна Иванова, специалист лечебни растения и фитофармацевтични продукти

Автор: маг. фарм. Бояна Иванова

blank

Бояна Иванова e магистър-фармацевт и квалифициран специалист по лечебни растения и фитопродукти. Тя е практикувaщ фитотерапевт и консултант по балансирано хранене, помагайки на хората да подкрепят и подобряват своето здраве чрез лечебната сила на природата. С удоволствие споделя опита и знанията си в областта като водещ на семинари по билколечение и здравословно хранене. Повече информация

92 posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.