Публикувано на

Флоуцитометрия – един метод с много приложения

Флоуцитометрията е технология, която едновременно измерва много характеристики на единични микрочастици/  клетки с висока скорост.

Тази скорост е хиляди клетки за секунда. Принципът на флоуцитометричния анализ е определяне на свойствата на частици, преминаващи в поток през фокусиран лазерен лъч и сортирането им на базата на техните свойства.  Това измерване се прави в зависимост от разсеяната и излъчената от частиците светлина. Компоненти на флоуцитометъра са:  флуидна система,  оптична система и електронна система.  Обекти на този вид анализ могат да бъдат:

клетки  (животински, вкл.сперматозоиди, зоопланктон; растителни; субклетъчни  фракции:  (хромозоми, ДНК, микроорганизми);  разтворими аналити – свързани специфично от микросфери;

Анализът включва подробна информация за множество параметри: размери, гранулираност, ДНК, РНК , мембранна пропускливост активация, миграция, адхезия, пролиферация и клетъчен цилъл,  апоптоза,  клетъчна смърт, експресия на клетъчни продукти (цитокини, цитозолни) и др.

Предимствата на метода са:

1.Анализ на хетерогенни популации

2.Многопараметърен анализ (>5)

3.Висока скорост на анализа (5 000/сек)

4.Статистическа достоверност

5.Функционален анализ

6.Анализ на динамични процеси

7.Сортиране на живи клетки

 

Областите на приложение на цитофлуориметричния анализ нарастват с всяка изминала година от клиника: имунология, хематология, трансплантология, медицинска генентика, алергология, клетъчна биология, инфекциозни болести и т.н., до клинични проучвания, фундаментални научни изследвания и технологии и производство.

Автор: маг.фарм. Мария Качамакова

blank

Мария е магистър-фармацевт. През 2016 година завършва специализирано обучение за фармацевти на тема Здравословно управление на теглото при Професор д-р Стефка Петрова. Била е автор на редица статии на здравословна тематика във “farma.bg”, “woman.bg”, списание SOhealth. Мими е дългогодишен автор във “Forumzdrave.bg”.

159 posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.