blank

Ели Дудулаки

Ели Дудулаки е психолог и извършва индивидуално, семейно консултиране и консултиране в организацията (подбор, оценка и обучение на персонал, стрес и психично здраве на работното място). Прилага техники на консултиране, икоучинг, стимулиращи личностното и кариерното израстване: личностен растеж и оптимално преживяване, позитивен Аз и силни страни на характера, мотивация, справяне с различни емоционални симптоми и др. Работи в сферата на индивидуални, семейни и междуличностни проблеми - тревожност, депресивни състояния, липса на мотивация, професионални конфликти и стратегии, проблеми в юношеството и стратегии за справяне с тях, детайлна работа и психологическа подкрепа на онкологични пациенти и обкръжението им. Провежда групови обучения както на личностно така и на организационно ниво. Развива практика и във Великобритания. Член е на Дружество на психолозите в България; Дружество по продължителни грижи и палиативна медицина; BPS( British Psychological Society).

  • Posts: 3
  • Коментари: 0
  • От: