Публикувано на

Салутогенеза-концепция за здраве

Салутогенезата предлага една по-различна концепция за здравето като основна ценност. Наименованието произлиза от „salus“- здраве и „genesis“- произход. Салутогенезата ни дава отговор на въпросите за извора на здраве, както и от какво зависи да го запазим. Досегашният фокус на медицината винаги е бил върху патогенезата на заболяването. Патогенеза – страдание и genesis произход. Патогенезата се концентрира върху болестта, причинители, превенция и облекчаване на страданията. С развитието на представата за салутогенеза, този фокус се измества от болестта към здравето и начините да го запазим.

Целта на салутогенезата е да формулира начини за постигане на здраве на отделния индивид и на обществото като цяло. Друга основна цел е прилагане на максимално безопасни начини на лечение. Антоновски е баща на концепцията за салутогенеза, като представя критерии за оценка на състоянието на физическо и психично здраве. Също така описва модела на преживяване на житейска ситуация, която изисква прекомерна мобилизация на жизнената сила.

Салутогенезата се корени в много древни учения, известни от хилядолетия, като аюрведа и традиционна китайска медицина. Всички те описват редица практики, целящи укрепване на здравето, както и безопасни и ефективни методи за лечение.

Дефиницията на световната здравна организация за здраве гласи –,, Здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг.”

Салутогенеза като концепцията се появява в Европа сред правителствени и медицински среди през 90-те години на ХХ в. Измества се фокуса от Патогенеза  върху Салутогенеза. Причината са финансови проблеми, свързани със сериозни разходи за здравно обслужване. Наблюдава се бум на хроничните заболявания и се прогноза висок темп на развитие на фармацевтичната индустрия. Световната здравна организация прогнозира през 2100г всеки втори да е със зависимост от лечение или вид социално  подпомагане. Увеличава се броя на болнични по повод психически разстройства, както и стресът от безработицата. Статистиките гласят, че 20% работещи  съответстват на 80% изискващи социални  помощи. От друга страна стабилната икономика има нужда от здрави хора.  Така възниква големят интерес към концепцията за Салутогенеза. Тя разкрива начините да обърнем това съотношение, като се фокусира върху опазване на здравето, а не лечение на вече възникналите болестни състояния.

Изисква се дългосрочна качествена промяна в някои направления на образованието в медицинските университети. Промоция на идеите чрез медиите, здравни предавания и програми за превенция на здравето. Необходим е контрол върху рекламата на лекартсвени продукти, ваксинации и нездравословни храни. На психоемоционално ниво се развива емоционална интелигентност, която минимализира негативния ефект на стресовите фактори на външната и вътрешна среда. Всички тези мерки неминуемо ще доведат до ефективно здравеопазване, и измеримо ще подобрят фармакоикономическите параметри.

От какво зависи състоянието на вашето здраве?

  • —  Наследственост генетичен материал от родители
  • —  Епигенетика
  • —  Прекомерна употреба на алопатични лекарства и ваксини
  • —  От нас самите

Ето какви са предимствата на Конвенционалната Медицина:

  • —  Интензивни грижи случаи на травма
  • —  Хирургия/трансплантации
  • —  Лечение на животозастрашаващи състояния
  • —  Сериозни психически състояния
  • —  Заместителна терапия

Концепцията  за Салутогенеза променя  виждането за здраве в ежедневието. Трябва да анализираме какво от среда и начин на живот ни кара да се чувстваме dis-ease/неразположен/ и кои аспекти ни карат да се чувстваме добре.  На следния website- www.CauseHealth.org  – може да откриете споделяне на идеи за салутогенеза в ежедневието.

Методите на комплементарна и алтернативна медицина (CAM) се фокусират върху здравето , не болестта.  Салутогенеза пред патология и лечение. Здравето е лична отговорност, а здравната система е с подкрепящи функции. Използва се холистичен подход пред повлияване и потискане на симптомите както и приложение първо на по естествени методи за лечение. Няма продължително лечение със странични ефекти, зависимост, привикване.  Резултатите са повишаване качество на живота, инвестиция в здравето, ефективно и достъпно като цена. Освен това намалява необходимостта от посещения при специалист , както и скъпоструващото болнично лечение. Последни данни сочат, че около 200 млн европейци ползват CAM терапии повече от половината от тях хомеопатия.

Тепърва предстои да се създаде нов модел на здраве и здравно обслужване на основата на салутогенеза. Перспективата, която дава салутогенезата е много обещаваща в контекста на намаляване разходите за скъпо здравно обслужване и лечение в условия на криза. Това касае политиката  и решенията  на Европейския съюз, които да вземат предвид и правото на Пациента за личен избор на лечение.

 

Д-р Мария Урумова, център “Холимед” София

Трета годишна научно-практическа конференция по Хомеопатия и Шуслерова терапия 2013

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.