Публикувано на

Как да предпазим децата от фините прахови частици в детската градина и училището

Проблемите, замърсяванията и болестите в училищата и детските градини

Сградите на детските градини и училищата се посещават ежедневно от множество деца, учители и персонал. Фините прахови частици в тези помещения са в големи количества, тъй като се внасят отвън с обувките и дрехите на хората. Вреден ефект оказват и използваните почистващи препарати, перилни препарати, ароматизатори, канцеларски материали, техника и други източници на неорганични и органични замърсители и фини прахови частици. Отделно в днешно време всички сме мобилни и за кратко време можем да пропътуваме големи разстояния, да преминем няколко града и държави, което повишава вероятността от пренасяне на вируси. Ситуацията се влошава, когато родителите и децата активно контактуват помежду си в офиса, детската градина, училищата и обществените сгради. Ето как вирусите и бактериите се пренасят бързо. Повечето училища и детски градини нямат вентилационна система за проветрение и намаляване нивото на замърсяване във вътрешния въздух. Дори в тези от тях, където има, вентилационните системи могат да внесат замърсители и микроорганизми от външната среда в помещенията.

Въздухопречистватели в детските градини

Налице са много положителни отзиви от детски градини, в които работят ежедневно въздухопречистватели. Важно за детските градини е да се използват мощни пречистватели на въздух с висока степен на пречистване (TrueHepa 0.3 микрометра) и защита против запушване. Тези машини събират огромни количества замърсители за десетте часа работа на ден. Филтрите им стават тъмно сиви само за четири месеца. Малките деца обичат много да играят и да се търкалят по земята. Въпреки, че не са с обувките с които ходят и играят навън, самото движение и игра карат праховите частици и замърсители да преминават в заобикалящата ги вътрешна среда. Въздухопречиствателите веднага поемат отделените замърсители и фини прахови частици. Времето на игра в среда без фини прахови частици е безценно. Цялата енергия на децата се използва за игра и няма загуба на енергия в организма за отделяне на замърсители извън тялото и загуба на енергия за справяне с алергични дразнения.

Погрешна практика, е че в детските градини се изключват въздухопречиствателите при отворен прозорец, поради това, че се проветрява и персонала си мисли, че няма нужда да работи пречиствателят на въздух. Дворът на детската градина обикновено е добре озеленен, а зеленината в определени периоди от годината внася във вътрешната среда много органични прахови замърсители и поленови алергени. Локацията на детската градина е също от голямо значение. Външната среда с повишено съдържание на замърсители от индустриални предприятия може да внесе много замърсители във вътрешната среда при децата. Детската градина пък, която се намира в планински район през някои сезони е изложена на много поленови алергени от външната среда. Все повече клиенти си купуват въздухопречистватели в планински райони поради факта, че в тези райони често се използват отоплителни инсталации на твърдо гориво. Инверсиите правят външната среда непоносима от към миризми и замърсители, отделени от отопление на твърдо гориво. Качествените и мощни въздухопречистватели се справят спокойно с тези замърсители. Вредните аерозоли от почистващите и перилни препарати за легловата на градините база също могат лесно да се пречистят от въздухопречиствателите.

Йонизаторите на въздухопречиствателите имат много важна роля за пречистването на въздуха в детската градина. Йонизирания въздух е неблагоприятна среда за развитие на вируси и микроорганизми. В такава среда вирусите и микроорганизмите умират в пъти по-бързо. Пренесените вируси от децата при кихане и кашляне се пречистват до няколко минути. Марковите и качествени въздухопречистватели са много тихи. Благоприятно за здравето на децата е да спят при включен въздухопречиствател и да бъдат предпазени от замърсители, вируси отделяни от други деца, микроорганизми и алергeни. Децата страдащи от алергии и астма имат пълноценен сън с въздухопречиствателите, а всички знаем колко е важен сънят за децата. Последна грижа на персонала в детските заведения е да следи дали въздухопречиствателите работят. Много важно е въздухопречиствателите да притежават функция саморестарт, тъй като обикновено в детските градини никой не гледа дисплеи и натиска бутони. В случай че не се саморестартира въздухопречиствателят става паметник и ползата от него се губи.

Въздухопречистватели в училищата

В училищата проблемите с замърсителите се препокриват частично. Тук замърсяванията са още повече. Добре е, че в днешно време в училищата навлязоха интерактивни учебни дъски и проектори и отпаднаха тебеширите. Тебеширите на гипсова основа генерират големи количества химически прахови замърсявания. В наши дни обаче интерактивните дъски, проекторите и маркерите с които се пише по учебните дъски също замърсяват с други химически съединения и фини прахови частици. Всички тези съединения се пречистват лесно от въздухопречиствателите. Разнообразието на праховото замърсяване в училищата е по-сериозно. Учениците ходят в училище със същите обувки, с които излизат навън и ходят до сервизните помещения, което внася какво ли не в класната стая.

Отварянето на прозорците и спиране по това време на въздухопречиствателя е грешно. Въздухопречиствателите трябва да пречистят фините прахови частици от вън. Енергията, която ученика изразходва за справяне с алергиите, дразненията и извеждане на замърсителите извън организма при наличие на въздухопречиствател в класната стая може да бъде намалена значително и пренасочена към учебните занятия. Йонизаторът подобрява нивото на ефективност на кислорода в организма на ученика, а всички знаем колко е важен за мозъка в учебния процес. В училищата както и в детските градини наблюдаваме замърсяването с фини аерозолни частици от почистващите препарати, които също могат да се пречистят от въздухопречиствателите.

Учениците са с по-добра имунна система от бебетата и малките деца. Повечето вирусни процеси при учениците протичат безсимптомно, но е необходима енергия за справянето от страна на учениците с вирусите и микроорганизмите. Наличието на въздухопречиствател в класната стая пречиства вирусите и косвено връща енергията на учениците необходима за учебния процес. Друга полза от въздухопречиствателя е, че той намалява вирусния товар за учениците и съответно вероятността за разпространение на инфекцията.

Какви въздухопречистватели са подходящи за училищата и детските градини?

Много е важно въздухопречиствателят да е качествен, да е произведен от водещ производител на такъв вид техника и с дългогодишен опит в тази сфера. Има други методи и електрически уреди за справяне само с вирусите без праховите частици и замърсявания, но повечето от тях произвеждат озон и по спецификация не могат да работят докато в помещенията има посетители.  Петкратният въздухообмен също е много важен за детските градини и училищата, като и тихата работа и споменатата функцията саморестарт. Бързото пречистване и постоянна работа дори и с посетители е много важна. Въздухопречиствателите са най-безвредните електроуреди за справяне с вирусите, фините прахови частици и замърсители в помещения с много посетители.

Всички необходими качества за ползване в детски градини и училищата могат да бъдат открити в модел Blueair Blue 221, който е на много добра цена. Той е тих, с петкратен обмен за площ 50 м2 проверен от AHAM и е с един от най-големите коефициенти за доставка на чист въздух. Blueair Blue 221 има отличен показател на пречистване на фини прахови частици по големи от 0.1 микрометра. Този модел е с осигурени консумативи повече от пет години напред. Blueair Blue 221 има положителна обратна оценка от ползватели, които са контактували с много хора доказани болни от SARS-Cov-2. Blue 221 е прeчистил вируса и ги е предпазил от заразяване на закрито. Повече информация може да научите тук